Uslovi korišćenja sajta i politika privatnosti

Uslovi korišćenja sajta

Korišćenje veb sajta

Korišćenjem ovog veb sajta i njegovih usluga smatramo da ste u potpunosti saglasni i prihvatate uslove i politiku privatnosti. Ako se ne slažete sa uslovima korišćenja sajta i/ili politikom privatnosti, ne smete koristiti ovaj sajt kao ni usluge koje nudi. Korišćenje veb sajta i usluga društva izričito je uslovljeno saglasnošću sa svim uslovima ovog ugovora, uz isključenje svih drugih uslova.

Ko ima pravo na usavršavanje na Kampsteru?

Svi! Dostupnost obrazovanja i jednaka mogućnost za sve ljude da šire svoja znanja su osnovna ideja sa kojom je osnovan Kampster. Kampster se bori za pravo svih da znaju i za smanjenje bilo kojeg vida diskriminacije u društvu, a posebno u procesu obrazovanja.

U Kampsteru znanje je dostupno svima bez obzira na polnu, nacionalnu, versku ili bilo koju drugu opredeljenost. Ista prava ostvaruju svi učesnici bez obzira na obrazovni nivo, predznanja ili sposobnosti. Strani državljani ostvaruju ista prava i mogu koristiti obrazovne programe Kampstera pod jednakim uslovima, ukoliko jezička barijera ne predstavlja problem.

Način učenja i provere znanja u toku participacije u obrazovnim kursevima Kampster zajednice

Proces obrazovanja se ostvaruje putem online učenja. Svi neophodni materijali za učenje se dostavljaju korisnicima na onlajn platformi za učenje, putem koje se vrši i proces provere znanja i polaganja završnih testova.

Obaveštavanje učesnika se može vršiti:

  1. Putem mejla
  2. Putem veb sajta Kampstera
  3. Putem platforme za učenje
  4. Telefonom
  5. SMS-om
  6. Poštom.

Učesnik kurs pohađa prema individualnom tempu, završavajući obaveze i napredujući u procesu učenja prema vlastitim mogućnostima, željama i planovima. Obavezujući su samo datumi početka i završetka.

Korisničko ime i lozinka se otvaraju na ime kandidata koji je upisao kurs. Najstrože je zabranjeno prosleđivanje ovih informacija trećim licima. Svaka zloupotreba biće momentalno sankcionisana.

Korisnik obrazovnih kurseva je u obavezi da obavesti Kampster o promenama svih ličnih podataka u toku participacije u obrazovnim programima.

Upotreba materijala i servisa je na ličnu odgovornost korisnika.

Način učenja i provere znanja u toku participacije u obrazovnim kursevima Kampster zajednice

Korisnik dobija na platformi za učenje lekcije i pomoćni materijal za učenje. Korisniku nisu potrebni nikakvi dodatni materijali kako bi uspešno završio kurs Kampster, već mu je sav materijal obezbeđen i dostupan na onlajn platformi za učenje.

Materijal za učenje u zavisnosti od kursa obuhvata lekcije, praktične zadatke, testove, zbirku pojmova, preporuke za dalje usavršavanje i druge prateće materijale. Korisnik je u obavezi da pređe sve lekcije. Korisnik koji koristi kurs ima mogućnost konsultovanja sa mentorom i čitavom zajednicom Kampstera putem Foruma u svakom trenutku.

Da bi korisnik uspešno završio jedan kurs mora položiti sve provere znanja u kursu - zavisno od kursa to mogu biti mini-kvizovi, testovi, obični zadaci i završni zadatak. Korisnik vrši izradu zadatka prema uputstvima u kursu i predaje putem platforme. Mentor kursa je dužan da polazniku, nakon što izvrši pregled običnog rada, u roku od 5 radnih dana prosledi odgovor da li je zadatak uspešno urađen, a u roku od 7 dana ukoliko je u pitanju završni zadatak. Ukoliko zadatak nije uspešno urađen vraća se učesniku na doradu. Zadatak biva prihvaćen tek nakon što su ispunjeni svi uslovi predviđeni zadatkom. Svako kopiranje ili neovlašćeno korišćenje informacija je zakonski kažnjivo i povlači disciplinske mere protiv korisnika, koje će biti u takvim situacijama pokrenute protiv korisnika od strane Kampster zajednice.

Nakon isteka datuma predviđenog za praćenje kursa Kampstera, polazniku ostaju dostupni svi materijali koje je do datog trenutka na platformi uspešno prešao. Polaznik i po isteku kursa ima pristup platformi, kursu i Forumu, ali nema mogučnost polaganja kvizova, testova i zadataka. Obaveze Kampstera prema polazniku prestaju da važe po isteku kursa. Ukoliko nije položio kurs do isteka roka, polaznik ima pravo da kupi produžetak.

Pravo na sticanje sertifikata Kampstera

Svaki polaznik Kampstera može steći potvrdu o odslušanom kursu Kampstera ukoliko je prešao uspešno sve lekcije u kursu, pri tome ne mora položiti završni test i praktične zadatke.

Svaki polaznik Kampstera može steći sertifikat o uspešno završenom kursu Kampstera ukoliko je prešao uspešno sve lekcije u kursu, uspešno uradio praktične zadatke i položio završni test za procenu znanja.

Sertifikat i potvrda u elektronskoj verziji su besplatni.

Pravila ponašanja i komunikacije

Svi korisnici, kao i zaposleni u Kampster zajednici dužni su da poštuju osnovna pravila pristojnog ponašanja i poslovne komunikacije. Ljubaznost, strpljenje i saradnja su principi kojima se u komunikaciji vode kako zaposleni u Kampster zajednici tako i korisnici obrazovnih programa Kampstera. Svako ponašanje koje odstupa od navedenog, uključujući uvrede, optužbe, povrede časti, omalovažavanje, nepristojnost i tsl. biće sankcionisano kako kod korisnika, tako i kod zaposlenih. Pravila komunikacije na Forumu su dodatno definisana Uslovima korišćenja Foruma.

Kampster zadržava pravo da suspenduje nalog polaznika koji nije u skladu sa gorenavedenim uslovima. Cilj nam je da stvorimo pozitivnu atmosferu za učenje, zato je negovanje kvalitetne komunikacije neophodno. Korisnik obrazovnih programa Kampstera može eventualne primedbe proslediti na adresu office@thecampster.com. Sve primedbe biće razmotrene od strane uprave Kampster zajednice, a korisniku će biti odgovoreno u roku od 5 radnih dana.

Tehnička podrška

Svaki polaznik dobiće pisano uputstvo za korišćenje onlajn učionice. Za eventualnu pomoć pri korišćenju platforme za učenje, korisnik se može obratiti slanjem mejla na adresu office@thecampster.com ili putem linka Tehničke podrške koja se nalazi u glavnom padajućem meniju. Tehnička podrška radi od 9-17h. Nastojimo da odgovorimo korisniku istog dana, a najkasnije, u toku perioda intenzivnije komunikacije, u roku od 2 radna dana.

Autorska prava

Celokupan materijal Kampstera zaštićen je autorskim pravom.

Politika privatnosti

Vaši podaci se čuvaju na sigurnom. Vaši lični i kontakt podaci, osim javnih podataka koje korisnik odabere da budu vidljivi ostalim korisnicima, neće biti nikada biti javno objavljeni. Korišćenjem Kampstera možemo sačuvati kolačiće na Vašem računaru. U partnerstvu sa nezavisnim oglašivačima oni mogu postaviti kolačić na Vaš računar, ali Vaši lični podaci za identifikaciju neće biti javno objavljeni niti deljeni sa trećim licima. Zajedno sa nezavisnim oglašivačima možemo prikupljati i obrađivati Vaše podatke kao što su: IP adresa, pretraživač koji koristite, server na koji ste povezani. Kolačiće možemo iskoristiti za prikazivanje oglasa.

Radi zaštite korisnika i autorskih prava zadržavamo mogućnost da svaku zloupotrebu istražimo, prijavimo i pokrenemo pravne akcije u skladu sa zakonskim mogućnostima.

Politika plaćanja

Načini plaćanja

Plaćanje na našoj platformi je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina:

  • Platnim karticama - Visa, Master Card i Maestro koje podržavaju plaćanje preko Interneta
  • PayPal onlajn naplata
  • Uplata na račun

Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit Bank Beograd i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je kupovina odobrena. Iznos će biti rezervisan na Vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije ce biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos ce se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Navedena cena koja je različita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste.

Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica UniCredit Bank Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Registracija metoda plaćanja

Kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Kupac ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene detalja ranije tokenizovane kartice.

Politika reklamacije

Postupak reklamacije

Kursevi koji se prodaju putem naše onlajn platforme predstavljaju vid isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa već onlajn putem prikaza lekcija, videa, audio snimaka, kvizova i igrica na platformi.

Kompanija Kampster d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu i u tim slučajevima reklamacija nije moguća. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine kurseva na Web sajtu ili niste dobili kupljeni kurs, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis office@thecampster.com ili na broj +381 62 777 244 i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni kurs.

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email office@thecampster.com sa zahtevom za reklamaciju.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Pravo na povraćaj novca

U slučaju odustanka od kursa ili nezadovoljstva, potrošač ima pravo na zahtev za povraćaj novca ili na zahtev za zamenu za drugi kurs ukoliko je reklamacija podneta u roku od 14 dana od datuma izvršenja uplate, i ukoliko nije pređeno više od 1/4 (jedne četvrtine) kursa. Od pravila nije moguće odstupati usled politike isplate dugovanja autorima i mentorima kurseva na Kampster platformi. Zamena se vrši za kurs u istom cenovnom rangu, jeftiniji ili doplatom razlike za skuplji. Zahtev se šalje elektronskim putem na adresu office@thecampster.com.

Troškovi vraćanja novca

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac.